Phòng - Ban

Khoa Giải phẫu bệnh lý

1. Lãnh đạo:

- Trưởng khoa: Ths.BS. Nguyễn Khánh Dương

 

- KTV trưởng khoa: KTVY. Đào Duy Quân

2. Nhân lực hiện tại:

13 CBVC, trong đó: 01 PGS.TS, 01 Thạc sỹ, 01 Thạc sỹ Bs nội trú, 01 Bác sĩ CKI, 07 KTV (tất cả đều có trình độ đại học), 02 Y công.

3. Sơ lược lịch sử:

- Năm thành lập: 1966

- Lãnh đạo qua các thời kì:

BS.Nguyễn Tư An (1966 – 1970)

BS Trần Văn Bằng (1970- 1990)

PGS.TSKH Đinh Xuân Tửu (1990 – 2003)

PGS.TS Lê Quang Vinh ( từ 2003 - 2020)

Ths. BS Nguyễn Khánh Dương (từ 2021 đến nay)

 Sự phát triển của khoa qua các thời kỳ: từ những ngày đầu thành lập chỉ với 01 Bs và 05 KTV điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp trang thiết bị thô sơ nhưng với sự đồng lòng quyết tâm nỗ lực cố gắng của tập thể khoa, đã khắc phục vượt qua khó khăn và phát triển. Hiện nay khoa đã có 11 nhân viên trong đó có 01 PGS, 01 thạc sỹ chuyên ngành GPB – TB và nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong tương lai khoa có hướng phát triển sinh học phân tử, tế bào học phân tử...

4. Chức năng nhiệm vụ của khoa:

Chức năng: Khoa Giải phẫu bệnh là cơ sở hàng đầu về các xét nghiệm sinh thiết GPB - tế bào học chuyên ngành sản phụ khoa

Nhiệm vụ:

-Xét nghiệm, chẩn đoán mô bệnh học - tế bào học,

-Xét nghiệm sinh học phân tử HPV

-Xét nghiệm hóa mô miễn dịch

-Bảo quảnmô bệnh học.

5. Thành tích của khoa:

Tập thể lao động xuất sắc các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Danh hiệu tổ công đoàn kiểu mẫu trong các năm 2012, 2013, 2014