Bộ Y Tế. COVID-19 : Cập nhật mới ngày 4/4/2021

 Nội dung cập nhật bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của COVID19

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19

GS. TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời hiệu triệu tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế trong cả nước cùng đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19

GS. TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời hiệu triệu tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế trong cả nước cùng đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.