Quyết định số 1350 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Cung cấp thuốc bổ sung năm 2023