Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá ngày 30/05/2023 V/v Mua sắm Camera cho BVPSTW

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu Mua sắm Camera cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá ngày 30/05/2023 V/v Thông hút bể phốt, thông tắc cống cho BVPSTW

V/v Thông hút bể phốt, thông tắc cống cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 788 ngày 30/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp mua cây xanh cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 789 ngày 30/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Săng có lỗ cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 785 ngày 30/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ in bảng, biển chỉ daãn cho các khoa phòng

Chi tiết