Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 1584 ngày 29/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1585 ngày 29/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1586 ngày 29/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1574 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thàu cho gói thầu Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả LCNT cho KHLCNT cung cấp thuốc bổ sung lần 2 năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1573 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX cho KHLCNT cung cấp thuốc bổ sung lần 2 năm 2023

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1568 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX cho gói thầu

Chi tiết