Thư mời chào giá 781 ngày 30/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Thẩm định giá cho Gói thầu

KHAI MẠC HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP LẦN THỨ 23 NĂM 2023

Tối 14/8, tại Hà Nội, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt-Pháp lần thứ 23 do bệnh viện Phụ sản Trung ương chủ trì tổ chức chính thức khai mạc.