Thư mời chào giá cung cấp vật tư dùng cho khoa PTGMHS ngày 18/05/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm Hệ thống bơm hút hóa chất của máy Sterrad 100S dùng cho khoa PTGMHS.