Thư mời chào giá ngày 30/05/2023 V/v Mua sắm Camera cho BVPSTW

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu Mua sắm Camera cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

KHAI MẠC HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP LẦN THỨ 23 NĂM 2023

Tối 14/8, tại Hà Nội, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt-Pháp lần thứ 23 do bệnh viện Phụ sản Trung ương chủ trì tổ chức chính thức khai mạc.