Thư mời chào giá ngày 26/05/2023

Để có cơ sở thực hiện hình thức chỉ định Đơn vị tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kĩ thuật; Đơn vị thẩm tra Báo cáo kinh tế kĩ thuật, Bệnh viện Phụ sản Trung ương mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào giá các gói thầu tư vấn Như phụ lục kèm theo

KHAI MẠC HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP LẦN THỨ 23 NĂM 2023

Tối 14/8, tại Hà Nội, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt-Pháp lần thứ 23 do bệnh viện Phụ sản Trung ương chủ trì tổ chức chính thức khai mạc.